Alfee™

Alfee™ gjør det mulig å erstatte innkreving av bompenger med rettferdig, GPS-basert veiprising uten installasjon og vedlikehold av kostbare bomanlegg ved veier og ferjekaier. Veiprisingen kan baseres på brukerprofil, kjøretøyets forurensningsprofil, kjørelengde, tid på døgnet, kjørerute og mer. 

Med Alfee™ vil Affin AS skape rettferdig, brukerfinansiert veibygging som samtidig fremmer det grønne skiftet ved å styre biltrafikken bedre og belønne gode valg.

Teknologien kan brukes stand-alone eller i systemer som for eksempel trafikk- eller kartapplikasjoner. Ta kontakt for mer informasjon og bidra til å realisere potensialet samfunnsmessig og forretningsmessig. 

Alfee™

Bompenger kan innkreves rettferdig med Alfee™

Alfee™ gjør det mulig å erstatte innkreving av bompenger med rettferdig, GPS-basert veiprising uten installasjon og vedlikehold av kostbare bomanlegg ved veier og ferjekaier. Veiprisingen kan baseres på brukerprofil, kjøretøyets forurensningsprofil, kjørelengde, tid på døgnet, kjørerute og mer.

Med Alfee™ vil Affin AS skape rettferdig, brukerfinansiert veibygging som samtidig fremmer det grønne skiftet ved å styre biltrafikken bedre og belønne gode valg.

Teknologien kan brukes stand-alone eller som del av andre systemer for eksempel trafikk- eller kartapplikasjoner. Ta kontakt for mer informasjon og bidra til å realisere potensialet samfunnsmessig og forretningsmessig.

Bompenger kan innkreves rettferdig med Alfee™

Erstatter bom med digital teknologi:

Grønt skifte med rettferdige bompenger

Forestill deg en hverdag uten bompengebrikker, bomstasjoner, kameraer og andre sensorer, hvor bompengene oppleves rettferdige og bidrar dynamisk til det grønne skiftet.

Det er en hverdag uten milliardbeløp til anskaffelse, installasjon, vedlikehold, demontering og noen ganger flytting av fysiske anlegg.

Det er uten kostbar logistikk til store mengder bombrikker hvert år.

Dette hverdagen med Alfee™-teknologi

 

Universelt veiprisingssystem

Med Alfee™ ønsker Affin AS å skape et universelt veiprisingssystem som kan ta innover seg langt flere parametre i Norge og utenlands enn dagens systemer. Vi har beskyttet konsept og teknologi gjennom tre patentsøknader som kan gi eksklusive, kommersielle rettigheter frem til 2037.

Teknologien er basert på GPS, smarttelefoner og bildata. Vi inviterer myndigheter og næringsliv til å realisere veiprisingssystemet sammen med oss.

 

Bompenger som belønner grønne valg

Uten å gå på akkord med personvern, åpner Alfee™ for nye muligheter inkludert bompenge-løsninger som belønner grønne valg:

Miljøtiltak med strakseffekt

På sekunder kan endret veipris bli formidlet til sjåførene for å motivere til rutevalg som gir mindre forurensning eller går utenom områder med behov for trafikkreduksjon.

Bompenge-belønning for å la bilen stå

På dager eller tider av døgnet med sterk forurensningsfare kan forhøyede veiavgifter subsidiere kollektivbillett for de som lar bilen stå.

Bompenger som gjør det dyrt å skade

Veipriser kan endres for å regulere trafikk utenom for eksempel helseinstitusjoner og bysentra basert på trafikksituasjonen. Slik kan prising fremfor fysisk regulering styre trafikken. Kartapp kan vise takstene.

Avgift ut fra kjøretøyets forurensningsprofil

Nyttekjøretøy med klimavennlig energikilder kan betale mindre enn andre. Store elbiler kan avgiftsbelegges mer enn små. Med Alfee™ blir veiprisingen rettferdig – ikke sjablongmessig som nå.

Alt på samme regning

Forsikring og årsavgift kommer nå sammen. Med Alfee™ kan regninger for veifinansiering komme fra samme avsender. Enda enklere digitalt – og mindre papir til de mange som fortsatt sverger til det.

Varierende bomtakster for ulike brukere

Bevegelseshemmede, utrykningskjøretøy, drosjer og andre kan få egne satser alltid eller av og til.

Forsikring – et annet område

Forsikringskostnader i samsvar med kjøremønster og -område.

Bompeløsning som ivaretar strenge krav til personvern

Alfee™ vil imøtekomme alle krav til personvern som følger av EU-retten og nasjonal lovgivning. Affin har dessuten inngått et samarbeid med Prosa Security om omfattende testing for å sikre mot hackingforsøk og andre typer dataangrep.

Hvorfor rette opp i urettferdige bompenger?

Bompenger er utstrakt brukt. Kritikk mot bompenger skyldes også mange tilfeller av åpenbart urettferdig innkreving og manglende belønning for bærekraftige tiltak.

For eksempel kjører noen kort og betaler samme bomavgift som de som kjører langt. Andre har fått bommen rett utenfor hjemmet og betaler for sine minste bevegelser i nærmiljøet.

Noen velger å forurense ekstra ved å kjøre omveier og bidra til kø for å spare bompenger. Noen sitter alene i bilen. Andre kjører sammen i miljøsolidaritet. Noen bruker bilen lite, andre mye.

Store, tungt subsidierte elbiler forurenser langt mer enn lette elbiler – kanskje til og med mer enn små, moderne kjøretøy med forbrenningsmotor gjennom livsløpet. Elbiler med tunge batteripakker sliter bildekk langt mer enn lettere biler.

Bompenger, avgifter og subsidier tar ikke hensyn til slike forhold på en rettferdig nok måte. Et rettferdig innkrevingssystem for veifinansiering og trafikkstyring må ta hensyn til slike ting, og gjerne belønne de som gjør gode valg.