Alfee™

Alfee™ er et sett internasjonale IP-rettigheter som sikrer rettighetshaver grunnlag for dynamisk veiprising-teknologi som kan erstatte tradisjonelle, ufleksible og kostbare bompengeløsninger. Offentlige aktører har vist økende interesse for implementering av løsninger basert på en slik ny teknologi. Alfee™ er GPS-basert og tilrettlegger for intelligente trafikkløsninger som gir veiprising ut fra brukerprofil, kjøretøyets forurensningsprofil, kjørelengde, tid på døgnet, kjørerute og mer. Personvern og samsvar med GDPR er godt ivaretatt

Det norske selskapet Affin AS søker partnere/lisenstakere som vil lansere intelligente trafikkløsninger og samtidig bidra til rettferdig, brukerfinansiert veibygging som fremmer det grønne skiftet. Klikk her for detaljer om IP-rettighetene. 

Ta kontakt for mer informasjon om hvordan Alfee™-rettighetene kan bane vei for dine løsninger for dynamisk veiprising. 

Alfee™

IP-rettigheter for dynamisk veiprising. Partnerskap og lisensiering

Alfee™ er et sett internasjonale IP-rettigheter som sikrer rettighetshaver grunnlag for dynamisk veiprising-teknologi som kan erstatte tradisjonelle, ufleksible og kostbare bompengeløsninger. Offentlige aktører har vist økende interesse for implementering av løsninger basert på en slik ny teknologi. Alfee™ er GPS-basert og tilrettlegger for intelligente trafikkløsninger som gir veiprising ut fra brukerprofil, kjøretøyets forurensningsprofil, kjørelengde, tid på døgnet, kjørerute og mer. Personvern og samsvar med GDPR er godt ivaretatt
Det norske selskapet Affin AS søker partnere/lisenstakere som vil lansere intelligente trafikkløsninger og samtidig bidra til rettferdig, brukerfinansiert veibygging som fremmer det grønne skiftet. Klikk her for detaljer om IP-rettighetene. 
Ta kontakt for mer informasjon om hvordan Alfee™-rettighetene kan bane vei for dine løsninger for dynamisk veiprising.
.

IP-rettigheter for dynamisk veiprising. Partnerskap og lisensiering

Erstatter bom med digital teknologi:

Grønt skifte med rettferdige bompenger

Forestill deg en hverdag uten bompengebrikker, bomstasjoner, kameraer og andre sensorer, hvor bompengene oppleves rettferdige og bidrar dynamisk til det grønne skiftet.

Det er en hverdag uten milliardbeløp til anskaffelse, installasjon, vedlikehold, demontering og noen ganger flytting av fysiske anlegg.

Det er uten kostbar logistikk til store mengder bombrikker hvert år.

Dette hverdagen med Alfee™ sin teknologi for dynamisk veiprising og intelligente trafikkløsninger.

 

Universelt veiprisingssystem

Med Alfee™ ønsker Affin AS å skape et universelt, intelligent veiprisingssystem som kan ta innover seg langt flere parametre i Norge og utenlands enn dagens systemer. Vi har beskyttet konsept og teknologi gjennom IP som kan gi eksklusive, kommersielle rettigheter frem til 2037.

Teknologien er basert på GPS, smarttelefoner og bildata. Vi søker nå partnere til å realisere de intelligente trafikkløsningene sammen med oss gjennom partnerskap, lisensiering o.a.

 

Bompenger som belønner grønne valg

Uten å gå på akkord med personvern, åpner Alfee™ for nye muligheter inkludert intelligente trafikk-løsninger som belønner grønne valg:

Miljøtiltak med strakseffekt

På sekunder kan endret veipris bli formidlet til sjåførene for å motivere til rutevalg som gir mindre forurensning eller går utenom områder med behov for trafikkreduksjon.

Bompenge-belønning for å la bilen stå

På dager eller tider av døgnet med sterk forurensningsfare kan forhøyede veiavgifter subsidiere kollektivbillett for de som lar bilen stå.

Bompenger som gjør det dyrt å skade

Veipriser kan endres for å regulere trafikk utenom for eksempel helseinstitusjoner og bysentra basert på trafikksituasjonen. Slik kan prising fremfor fysisk regulering styre trafikken. Kartapp kan vise takstene.

Avgift ut fra kjøretøyets forurensningsprofil

Nyttekjøretøy med klimavennlig energikilder kan betale mindre enn andre. Store elbiler kan avgiftsbelegges mer enn små. Med Alfee™ blir veiprisingen rettferdig – ikke sjablongmessig som nå.

Alt på samme regning

Forsikring og årsavgift kommer nå sammen. Med Alfee™ kan regninger for veifinansiering komme fra samme avsender. Enda enklere digitalt – og mindre papir til de mange som fortsatt sverger til det.

Varierende bomtakster for ulike brukere

Bevegelseshemmede, utrykningskjøretøy, drosjer og andre kan få egne satser alltid eller av og til.

Forsikring – et annet område

Forsikringskostnader i samsvar med kjøremønster og -område.

Dynamisk veiprising som ivaretar strenge krav til personvern

Alfee™ vil imøtekomme alle krav til personvern som følger av EU-rett og nasjonal lovgivning. Affin har dessuten et samarbeid med Prosa Security om omfattende testing for å sikre mot hackingforsøk og andre typer dataangrep.

Hvorfor er intelligente trafikkløsninger viktig?

I dag er bompengeløsninger i utstrakt brukt og sterkt kritisert. Bompenger gir ofte urettferdig innkreving og samtidig manglende belønning for bærekraftige tiltak.

For eksempel kjører noen kort og betaler samme bomavgift som de som kjører langt. Andre har fått bommen rett utenfor hjemmet og betaler for sine minste bevegelser i nærmiljøet.

Noen velger å forurense ekstra ved å kjøre omveier og bidra til kø for å spare bompenger. Noen sitter alene i bilen. Andre kjører sammen i miljøsolidaritet. Noen bruker bilen lite, andre mye.

Store, tungt subsidierte elbiler forurenser langt mer enn lette elbiler – kanskje til og med mer enn små, moderne kjøretøy med forbrenningsmotor gjennom livsløpet. Elbiler med tunge batteripakker sliter bildekk langt mer enn lettere biler.

Bompenger, avgifter og subsidier tar ikke hensyn til slike forhold på en rettferdig nok måte. Intelligente trafikkløsninger med rettferdig innkrevingssystem for veifinansiering og trafikkstyring kan derimot både ta hensyn til slike ting og belønne trafikanter som gjør gode valg.